Praktijkverpleegkundige

Praktijkondersteuning:

In onze huisartsenpraktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam: Gerda Tissingh en Hillien van Dijk. De functie van praktijkondersteuner heeft als doel ondersteuning te bieden aan de huisartsen. Deze ondersteuning richt zich in eerste instantie op patiënten met een chronische ziekte.

De functie van praktijkondersteuner heeft als doel ondersteuning te bieden aan de huisartsen. Deze ondersteuning richt zich in eerste instantie op patiënten met een chronische ziekte:


COPD/astma
:

De praktijkondersteuner kijkt naar uw klachten en kan de longfunctie meten. U krijgt informatie over de ziekte en de medicijnen. Het doel is u zo goed mogelijk om te laten gaan met uw ziekte, met zo weinig mogelijk klachten.


Diabetes (suikerziekte)
:

Ook hierbij is het doel dat u zo goed mogelijk kunt omgaan met uw ziekte. U krijgt voorlichting en educatie. Zo nodig wordt u begeleidt bij het instellen op insuline.


Hart-en vaatziekten
:

De praktijkondersteuner houdt zich ook bezig met het opsporen van mensen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten. Het doel is mensen in een vroeg stadium voorlichting te geven en zonodig te behandelen.

Vanaf 1 januari 2018 wordt u, indien u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebt, voor jaarcontrole verwacht in uw geboortemaand.
U kunt een laboratoriumformulier bij de assistente ophalen en van tevoren uw bloed laten prikken. Na het bloedprikken kunt u met de assistente bellen en krijgt u een afspraak bij de praktijkondersteuner.
Wilt u er attent op zijn dat u zich zelf meldt voor de controle? (dit bespaart ons veel tijd!)


Stoppen met roken
:

De praktijkondersteuner begeleidt mensen die willen stoppen met roken


Zorg aan ouderen
:

Onlangs is de praktijkondersteuner gestart met het in kaart brengen en het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid en complexe problematiek bij de zelfstandig wonende ouderen boven de 75 jaar.

Op deze manier proberen wij vroegtijdig meer gerichte zorg te bieden. We streven er naar dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven.

De zorg omvat een oriënterende vragenlijst en bij aanwijzingen voor kwetsbaarheid een verdiepende vragenlijst.

Aan de hand van de uitkomsten wordt in overleg met de oudere een behandelplan opgesteld.

De zorg wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner in samenwerking met de huisartsen.

Onderwerpen van zorg kunnen zijn:

Co-morbiditeit ( meerdere ziekten tegelijk), polyfarmacie (veel medicijnen), eenzaamheid, valgevaar, voedingstoestand, afhankelijkheid, mantelzorgers, leefomstandigheden, hulpmiddelen en hulpverlening op allerlei gebied.

De praktijkondersteuner volgt regelmatig nascholingen om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Ook hebben zij dagelijks overleg met de huisarts.

Wanneer u niet zelf naar de praktijk kunt komen kan de praktijkondersteuner u thuis bezoeken.

Praktijkondersteuning

In onze huisartsenpraktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam: Gerda Tissingh en Hillien van Dijk. De functie van praktijkondersteuner heeft als doel ondersteuning te bieden aan de huisartsen. Deze ondersteuning richt zich in eerste instantie op patiënten met een chronische ziekte.

De functie van praktijkondersteuner heeft als doel ondersteuning te bieden aan de huisartsen. Deze ondersteuning richt zich in eerste instantie op patiënten met een chronische ziekte:

COPD/astma:

De praktijkondersteuner kijkt naar uw klachten en kan de longfunctie meten. U krijgt informatie over de ziekte en de medicijnen. Het doel is u zo goed mogelijk om te laten gaan met uw ziekte, met zo weinig mogelijk klachten.

Diabetes (suikerziekte):

Ook hierbij is het doel dat u zo goed mogelijk kunt omgaan met uw ziekte. U krijgt voorlichting en educatie. Zo nodig wordt u begeleidt bij het instellen op insuline.

Hart-en vaatziekten:

De praktijkondersteuner houdt zich ook bezig met het opsporen van mensen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten. Het doel is mensen in een vroeg stadium voorlichting te geven en zonodig te behandelen.

Vanaf 1 januari 2018 wordt u, indien u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebt, voor jaarcontrole verwacht in uw geboortemaand.
U kunt een laboratoriumformulier bij de assistente ophalen en van tevoren uw bloed laten prikken. Na het bloedprikken kunt u met de assistente bellen en krijgt u een afspraak bij de praktijkondersteuner.
Wilt u er attent op zijn dat u zich zelf meldt voor de controle? (dit bespaart ons veel tijd!)

Stoppen met roken:

De praktijkondersteuner begeleidt mensen die willen stoppen met roken

Zorg aan ouderen:

Onlangs is de praktijkondersteuner gestart met het in kaart brengen en het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid en complexe problematiek bij de zelfstandig wonende ouderen boven de 75 jaar.

Op deze manier proberen wij vroegtijdig meer gerichte zorg te bieden. We streven er naar dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven.

De zorg omvat een oriënterende vragenlijst en bij aanwijzingen voor kwetsbaarheid een verdiepende vragenlijst.

Aan de hand van de uitkomsten wordt in overleg met de oudere een behandelplan opgesteld.

De zorg wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner in samenwerking met de huisartsen.

Onderwerpen van zorg kunnen zijn:

Co-morbiditeit ( meerdere ziekten tegelijk), polyfarmacie (veel medicijnen), eenzaamheid, valgevaar, voedingstoestand, afhankelijkheid, mantelzorgers, leefomstandigheden, hulpmiddelen en hulpverlening op allerlei gebied.

De praktijkondersteuner volgt regelmatig nascholingen om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Ook hebben zij dagelijks overleg met de huisarts.

Wanneer u niet zelf naar de praktijk kunt komen kan de praktijkondersteuner u thuis bezoeken.

 

Contact

Spoednummer 0522-472878
 

Huisartsenpraktijk Ruinen

Groene Weg 4
7963 BX Ruinen
Telefoon:
0522-471212
Receptenlijn:
0522-470023
Fax:
0522-470247
KvK:
01148845
apotheek fax 0522-470659
apotheek tel 0522-473389
Routebeschrijving >